อัมสเตอร์ดัม

Amsterdamคลองแยกออกเป็นส่วนของอัมสเตอร์ดัมและมีการใช้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ของการเดินทางของพวกเขา เรียงรายไปด้วยอาคารศตวรรษที่ 17 คลองเหล่านี้ให้คุณสัมผัสของชนิดที่แตกต่างกัน

#อัมสเตอร์ดัม #อัมสเตอร์ดัม #ค่าตั๋วเครื่องบิน #ทวีปยุโรป #ประเทศเนเธอร์แลนด์