หอระฆัง

Swan Bellsด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำหงส์หอระฆังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและสถานที่ที่โดดเด่นในเพิร์ ธ ซึ่งสมควรได้รับการเยี่ยมชม #ตั๋วเครื่องบิน

Swan Bells SMC 2006“. Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia Commons.