ประเทศพม่า

Bagan Burmaอาจจะเป็นก็จะไม่เหมือนกันเหนือของวัดอร่ามของพระพุทธเจ้า แต่ที่ดูครั้งแรกสามารถออกจากปากของคุณเปิดศักดิ์สิทธิ์ร็อคโกลเด้น (ประเทศพม่า) มาหาอะไรอยู่ที่นี่

#เที่ยวเมืองไทย #เช็คเที่ยวบิน

Bagan, Burma” by Corto Maltese 1999 – Originally uploaded to Flickr as View over the plain of Bagan. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.