น้ำตกวิกตอเรีย

Victoriafälleนอกเหนือจากการเป็นปลายทางที่สะดุดตาน้ำตกวิกตอเรียยังเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต่อมหมวกไตวิ่ง และสะพานน้ำตกวิกตอเรียเป็นเช่นปลายทางที่นิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ผจญภัย

#เช็คตั๋วเครื่องบิน

Victoriafälle“. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.